Nárcisz csoport

 

„Lehet, hogy elfelejtik mit mondtál nekik,

de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól!”

(Carl Williem Buehner)

Csoportunk dolgozói:

Maléth Gizella  , Gizus néni – óvodapedagógus

Fodor Mária, Marika néni – óvodapedagógus, mozgásfejesztő

                                                 (gyógytestnevelő, alapozó terapeuta)                

Kulich Mihályné, Julika néni - pedagógiai asszisztens

Vezsenyiné Tóth Ildikó, Ildikó néni - dajka

Csoportunk létszáma 24 fő. 4 fő 4-5 éves életkorú gyermek és 20 fő 5-6-7 éves korú gyermek alkotja a csoportot. Nemek szerinti megoszlás 12 fiú és 12 lány. A csoportunkba középső és nagycsoportos gyermekek járnak, ezért jelenleg a legfontosabb számunkra, hogy a visszaszokás zökkenőmentesen történjen. Szeretnénk elérni, hogy lehetőség szerint, kis segítséggel, illetve önállóan végezzék a maguk körül adódó tisztálkodási, öltözködési, önkiszolgálási teendőket.

Nagyon fontos számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat a csoportban. Igyekszünk a tevékenységeinket értékes tartalmakkal megtölteni, figyelve arra, hogy minden Nárcisz csoportos kisgyermek sikerélményhez jusson.

Csoportszobánk kellően tágas és nagyon világos, melyben a napsárga (az örök fény, a napsugár megtestesítője), valamint a fehér (a tisztaság szimbóluma), színek uralkodnak, ezekhez kiegészítésül választottuk a zöldet, amely a természet színe, nyugalmat, harmóniát teremt.

A rendelkezésre álló teret a nevelési programunk szellemében rendeztük be, így jól elkülönülnek a művészeti terek, azaz

-          a zenesarok; itt énekelnek, mondókákat mondanak a gyerekek, tevékenységüket ritmushangszerrel kísérik. A ritmusérzék, a memóriafejlesztés kiváló helyszíne, ahol szívesen töltik idejüket játékidőben is.

-          a mesetér, a mindennapi mesemondás és dramatikus játék helyszíne. Fejlődik itt – többek között – a képzelet, a szókincs a kifejezőkészség. Itt is nagy örömmel tartózkodnak a gyerekek játékidőben, szívesen öltenek jelmezt, bábokkal játszanak, vagy akár babáznak, “piknikeznek”.

-          a rajzos térben a kézügyességüket és kreativitásukat fejlesztik rajzolással, festéssel, különböző tárgyak, állatok megformálásával gyurmából, Mindig van, aki örömmel barkácsol itt.

-          a környezet megszerettetésével célunk a felfedezés, a rácsodálkozás lehetőségének biztosítása, a tapasztalat által történő ismeretszerzés, ezért a projekt rendszernek nagy sikere van.

-          a mozgás kiemelkedően fontos a gyermekek életében, ezért kialakítottunk egy mozgásos teret, mely nagyon kedvelt, és amely eszközökkel való feltöltése folyamatosan zajlik.

Ezeken kívül, természetesen, biztosítjuk számukra a szabad játék, mint a gyermekek legfontosabb tevékenysége, lehetőségét mind a csoportszobában, mind az udvari élet során. Ilyenkor saját képzeletük, kedvük, kreativitásuk szerint választhatnak játékokat (társasjáték, konstrukciós játék, szerepjáték, kirakó…stb.)

Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a gyermek szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan, differenciáltan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő lehetőségeket, élményforrást.

Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a gyermekeket érzelmileg meleg légkörben neveljük. Mindezt kizárólag a szülőkkel együttműködve tudjuk elérni, ehhez viszont fontos a szülőkkel való őszinte kapcsolat. Hiszünk az őszinteség erejében, hogy mindent megbeszélve, együtt gondolkodva tehetünk legtöbbet gyermekeinkért.

 

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Cím: 2141 Csömör, Laki u. 3.
Telefon: +36 (28) 543 940
Nyitvatartás: hétköznap 6:00-18:00 óra között

Email cím: keknefelejcsovoda@csomor.hu