Nárcisz csoport

 

A Nárcisz csoport dolgozói:

Pedagógusok: Bereczki Márta, Márti néni

                        Fodor Mária, Marika néni (gyógytestnevelő, alapozó terapeuta)

Pedagógiai asszisztens: Kulich Mihályné, Julika néni (keramikus)

Dajka: Vezsenyiné Tóth Ildikó, Ildikó néni

 

Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre!”
(Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel)

Munkánkat ennek az elméletnek a szellemében végezzük. Nagyon fontos számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat a csoportban. Mindezek mellett igyekszünk a tevékenységeinket értékes tartalmakkal megtölteni, figyelve arra, hogy minden kicsi Nárciszos sikerélményhez jusson.

Csoportunk létszáma 26 fő, 5-6-7 éves életkorú gyermekek alkotják. Nemek szerinti megoszlás 16 fiú és 10 lány. A csoportunkba nagycsoportos gyermekek járnak, ezért jelenleg a legfontosabb számunkra, hogy a tanköteles korú gyerekek a legmegfelelőbb és legsokoldalúbb fejlesztést megkapják, hogy majd zökkenőmentesen történjen meg az iskolába való lépésük.

Csoportszobánk kellően tágas és nagyon világos, melyben a napsárga (az örök fény, a napsugár megtestesítője), valamint a fehér (a tisztaság szimbóluma), színek uralkodnak, ezekhez kiegészítésül választottuk a zöldet, amely a természet színe, nyugalmat, harmóniát teremt.

A rendelkezésre álló teret a nevelési programunk szellemében rendeztük be, így jól elkülönülten megjelennek a művészeti terek, azaz

-          a zenesarok; itt énekelnek, mondókáznak a gyerekek, tevékenységüket ritmushangszerrel kísérik. A ritmusérzék, a memóriafejlesztés kiváló helyszíne, ahol szívesen töltik idejüket játékidőben is.

-          a mesetér, a mindennapi mesemondás és dramatikus játék helyszíne. Fejlődik itt – többek között – a képzelet, a szókincs a kifejezőkészség. Itt is nagy örömmel tartózkodnak a gyerekek játékidőben, szívesen öltenek jelmezt, báboznak, vagy akár babáznak, “piknikeznek”.

-          a rajzos térben a kézügyességüket és kreativitásukat fejlesztik rajzolással, festéssel, gyurmázással. Mindig van, aki örömmel barkácsol itt.

-          a környezet megszerettetésével célunk a felfedezés, a rácsodálkozás lehetőségének biztosítása, a tapasztalat által történő ismeretszerzés, ezért a projekt rendszernek nagy sikere van.

-          a mozgás kiemelkedően fontos a gyermekek életében, ezért kialakítottunk egy mozgásos teret, mely nagyon kedvelt, és amely eszközökkel való feltöltése folyamatosan zajlik.

Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a gyermek szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan, differenciáltan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő lehetőségeket, élményforrást.

Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a gyermekeket érzelmileg meleg légkörben neveljük. Mindezt kizárólag a szülőkkel együttműködve tudjuk elérni, ehhez viszont fontos a szülőkkel való őszinte kapcsolat. Hiszünk az őszinteség erejében, hogy mindent megbeszélve, együttgondolkodva tehetünk legtöbbet gyermekeinkért.

„Lehet, hogy elfelejtik mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

(Carl Williem Buehner)

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Cím: 2141 Csömör, Laki u. 3.
Telefon: +36 (28) 543 940
Nyitvatartás: hétköznap 6:00-18:00 óra között

Email cím: keknefelejcsovoda@csomor.hu