Pipacs csoport

 

Pedagógusok neve: Regősné Mikita Tímea

                                 Szigetiné Mikita Anett

Nevelőmunkát közvetlenül segítő: Horváth Ferencné (Ildikó)

A pipacs csoport 24 gyermeknek biztosít szeretetteljes napközbeni ellátást. A pipacsok vegyes korosztály: kicsik és nagyok játszanak egymással önfeledten és segítenek egymásnak kedvesen.

Csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú melyben a piros és a fehér szín dominál. A dekorációnk mindig az adott évszakot, kezünk munkáját tükrözi, letisztult formában kiemelt helyett kap a három művészeti sarok, melyben a gyermekek szeretetben, bensőséges, családias hangulatban tölthetik mindennapjaikat. A berendezés és a bútorok az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak, méretükben, kialakításukban komfortérzetüket szolgálják. Sokféle játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, melyben mindhárom korosztály megtalálja életkorához és érdeklődéséhez közel állót. 7:30-től fogadjuk gyermekeiket csoportunkban. 8:30-kor érkezik a tízórai, amely folyamatos 9 óráig biztosított. A délelőtti időszakban valósul meg a szabadjáték, a tevékenységekbe integrált tanulás, egyéni fejlesztés és a beszélgetőkor. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek elmondhassa társainak vagy csak a pedagógusnak az őt ért eseményeket, élményeket. Ezt követően énekelve elpakoljuk a játékokat és meseszignálra leülünk a meseszőnyegre. A mesének külön „rituáléja” van. (mesepárna, varázslat, utazás, mesegyertya). A mese után tisztálkodás (kis dalocskára), majd közös gyümölcsevés van. A gyümölcsöt a szülők biztosítják a gyermekeknek. Mindig odafigyelnek, változatos zöldségeket, gyümölcsöket, aszalványokat hoznak. Gyümölcsevés után kimegyünk a szabadba. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt tölthessenek kint az óvoda tágas udvarán, ahol változatos mozgás tevékenységeket biztosítunk számukra. Gyakran szervezünk környezeti sétákat a délelőtt folyamán, amely a külső világ tevékenységét szolgálja. Félévente tervezünk egy projektet, amely két hétről szól. A projektben igyekszünk elsősorban szűk környezetünket megismertetni a gyerekekkel. 11:30-kor visszamegyünk, a csoportunkba ahol a gyermekekkel megterítünk, majd együtt ebédelünk. Ebéd után tisztálkodás, a gyermekek átöltöznek saját pizsamájukba, majd az otthonról hozott plüss állataikkal lefekszenek az ágyukba. Pihenés előtt mesével ringatjuk őket álomba. Az ébredést mindenkinek egyénre szabottan végzi a pedagógus. Ébredés után tisztálkodás, fésülködés következik, majd együtt uzsonnázunk.
Hazamenetelig szabad játék és szabadon választott tevékenységet kínálunk a gyermekeknek.
Fontosnak tartjuk a gyermek szabad játékát, gazdag szerepjátékát, amelyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. A szabály és a szokásrendszer megfelelő működését hangsúlyozzuk, mely elősegíti a konfliktusok kerülését. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk, melyben fejlődik szociális képességük, bővülnek ismereteik, fejlődik mozgásuk, alakul én-képük. A testvéri összhangnak köszönhetően tapintatosan, őszintén, szeretetteljesen és következetesen viszonyulunk gyermekeinkhez és szüleihez.

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Cím: 2141 Csömör, Laki u. 3.
Telefon: +36 (28) 543 940
Nyitvatartás: hétköznap 6:00-18:00 óra között

Email cím: keknefelejcsovoda@csomor.hu